MIDAS IT Partner

Programski paket MIDAS-GTS uporabljamo za izdelavo geotehničnih analiz in analiz predorov po metodi končnih elementov. Združuje statične in dinamične analize napetostno deformacijskega stanja in stacionarne ter nestacionarne analize pretokov, kot tudi analize toplotne prevodnosti.

SOILWORKS je edinstveno orodje, ki združuje statične in dinamične analize temeljenja, tunelogradnje, z izračuni pretokov vode, konsolidacije tal in stabilnostne analize

Programski paket vsebuje napredne grafične vmesnike in je povezljiv s CAD programsko opremo

Zastopstvo za programsko opremo na področju SLO in CRO

PROGRAMSKI PAKETI MIDAS IT:
MIDAS – GTS-NX
MIDAS – GEN
MIDAS – CIVIL
MIDAS – FEA
SOILWORKS

Geotechnical & tunnel analysis

GTS-NX Applications