Geomehanski nadzor in svetovanje

Svetovanje in konzultacije pri uporabi programskega paketa MIDAS – GTS, izdelava revizijskih projektov

Načrtujemo energetsko varčna temeljenja in svetujemo pri izvedbi in načrtovanju energetskih pilotov, geosond, načrtovanju in izvedbi MHE ter temeljenju vetrnih in solarnih elektrarn in podobnih specialnih postrojenj.

Nadzor pri izvedbi geotehničnih del in specialnih temeljenj, svetovanje pri projektiranju in izvedbi izkopov ter varovanja brežin, sanacij plazov…

Svetovanje za izvedbo sanacije erozijskih poškodb, poškodb zaradi plazenja ali usedkov pri individualnih in vseh vrstah gradenj

Vršimo geomehansko geotehnični nadzor nad izvedbo tako za investitorje, kot za izvajalce, opravljamo pa tudi projektantski geotehnični nadzor z optimizacijo projektnih rešitev in prilagajanjem danemu naravnemu geološkemu okolju
(projektiranje po opazovalni metodi EN 7 – SIST: 2005)

Luka Koper

Luka Koper – RO-RO terminal v bazenu III, geomehanski nadzor.

Garažna hiša Koper

GH-MOK, garažna hiša investitor MOK, geotehnični nadzor investitorja.

Poglabljanje vplovnega kanala

Geotehnične preiskave in meritve ter nadzor izvedbe gradnje kaset za shranjevanje izkopanega mulja ob poglabljanju vplovnega kanala v Luki Koper, Investitor Uprava za pomorstvo RS, 2014;

BS Izola

Geomehanski nadzor izvedbe BS Izola, Investitor Petrol d.d. 2016;

Poglabljanje vplovnega kanala in bazena

Geomehanski nadzor poglabljanja uplovnega kanala in severnega dela Bazena znotraj akvatorija koprskega pristanišča – 2. Faza , Investitor: Luka Koper, 2014, 2015;

Eurospin

Geomehanski nadzor izvedbe Eurospin Lucija, 2016;

Uvoz in lovilec olj

Geomehanski nadzor celovite ureditve uvoza in lovilca olj na območju Instalacije d.o.o.« v Serminu, 2015, 2017;

Pregrada NEK

Geološko-geomehansko poročilo za pregrado NEK, Investitor NEK 2016