Raziskave

Inženirsko geološke in geotehnične terenske in laboratorijske preiskave opravljamo v sodelovanju z uveljavljenimi podjetji (GIRI d.o.o., ROVS d.o.o., IRGO – Consulting d.o.o., Geoinženiring d.o.o., Geotrans d.o.o., Geolink d.o.o., Bakti d.o.o.)

Izdelujemo inženirsko geološka, geomehanska in geotehnična poročila za potrebe individualnih gradenj.

Nadvoz čez železniško postajo Radovljica

Geotehnični načrt sanacije temeljenja, investitor Občina Radovljica

Kamnolom Zidani most

Investitor: Lafarge Cement

Cesta R2-403/4071 – Bača – Kneža

GG preiskave in načrt odstranitve cestnega predora Klavže nad železnico.

Izvedba pločnika

Geotehnične preiskave za izvedbo pločnika državne ceste R3-635/1121 Lesce – Kamna Gorica – Lipnica, odsek križišče Boštjanove ulice – most Lancovo, Investitor Občina Radovljica

Sanacija podpornih konstrukcij

Cesta G2-102/1034 Sp. Idrija – Godovič, km 5,770 – km 5,920, sanacija podpornih konstrukcij, Investitor DRSI,

Sanacija brežin

Sanacijo brežin na cesti R3-610/1370, Dolenja Trebuša – Spodnja Idrija, v km 12.0+20.00 – 12.0+90.00, Investitor DRSI

Sanacija zidu

Sanacija zidu na cesti R3-610/1370, Dolenja Trebuša – Spodnja Idrija, v km 18,800, Investitor DRSI

Zožitev in sanacija

Odprava zožitve in sanacija brežine »Zali Log« v km 4,280 na cesti R2-403/1075 Podrošt-Češnjica v km 4,240-4,330, Investitor DRSI

Geotehnični načrt pomola in drče za splavljanje jadrnic

Dom vodnih športov Piran, Investitor Občina Piran, 2017, 2018

Geotehnične preiskave in meritve ter nadzor izvedbe pilotov za stebre reflektorjev na stadionu Bonifika v Kopru

investitor MOK, 2017

Geotehnične preiskave za izvedbo komunalne infrastrukture in čistilne naprave Ledine

Investitor: Občina Idrija, 2017