Geotehnično projektiranje.

Izkopi in zaščite brežin, gradbenih jam, podporne in oporne konstrukcije, galerije, podzemni objekti

Temeljenje: manj zahtevnih in zahtevnih objektov, plitva in globoka temeljenja specialna geotehnična dela (pilotiranje, »jet grouting«, sidranje, temeljenje na vodnjakih, diafragme, )

Sanacije plazov in izboljšave temeljnih tal.

Nordijski center

Geotehnološki načrt temeljenja stebrov za izvedbo sistema razsvetljave Bloudkove velikanke; Investitor: Ministrstvo za šolstvo in šport

Muzej noveše vojaške zgodoviine v Pivki

Načrt izkopa in varovanja brežine za objekt Muzej novejše vojaške zgodovine, Investitor: Občina Pivka

Zaščita brežine

Geotehnološki načrt zaščite brežine R-16, Investitor ZBRS; 2017,

Temelj in izboljšave zemljišča

Geotehnološki načrt temeljenja in izboljšave zemljišča Brezovec, statika: Gravitas d.o.o., arhitektura: Studio Ravnikar-Potokar d.o.o., 2014

Izboljšava tal in izvedba nasipa

Geotehnološki načrt izboljšave tal in izvedbe nasipa Kontejnerskega terminala Sermin; Investitor Dragon Maritime d.o.o., arhitektura: Arhitekti Mlinar d.o.o., 2017