GG preiskave, meritve in Geotehnični načrt sanacije brežine pod cerkvijo sv. Jurija, investitor Občina Piran