Razširitev ribiškega pristanišča, Geotehnični načrt temeljenja, investitor Občina Izola