• faze projekta: PGD, PZI, PID,
  • invsetitor: EU, MOK
  • statika: Projektiva inženiring Piran d.o.o.
  • Geotehnološki načrt rekonstrukcije in temeljenja – Geoeng&Co