Projekti

Sv. Jurij Piran

GG preiskave, meritve in Geotehnični načrt sanacije brežine pod cerkvijo sv. Jurija, investitor Občina Piran

Podrobnosti >

Plaz Lajše

Plaz Lajše – sanacija plazu na cesti Dražgoše – Kropa – GG preiskave in nadzor ...

Podrobnosti >

Marina Izola

Razširitev ribiškega pristanišča, Geotehnični načrt temeljenja, investitor Občina Izola

Podrobnosti >

Reference

Na področju inženirske geologije, geomehanike,
raziskovanja, načrtovanja in svetovanja združujemo
dolgoletno pridobivanje zananja, izkušenj
in izvedenih del.

Dr. Dragotin Ocepek
Jasna Jerman

Programski paket Midas–GTS-NX uporabljamo za izdelavo geotehničnih analiz in analiz predorov po metodi končnih elementov. Združuje statične in dinamične analize napetostno deformacijskega stanja in stacionarne ter nestacionarne analize pretokov, kot tudi analize toplotne prevodnosti.

Soilworks je edinstveno orodje, ki združuje statične in dinamične analize temeljenja, tunelogradnje, z izračuni pretokov vode, konsolidacije tal in stabilnostne analize. Programski paket vsebuje napredne grafične vmesnike in je povezljiv s CAD programsko opremo.