Geotechnical designing

Excavation and protection of slopes, construction pits, supporting constructions, galleries, underground constructions Foundation design for surface and subsurface foundations, specific geotechnical works (piling, “jet grouting”, anchoring, foundations with well, diaphragm walls,...) Renewal of landslides, foundation improvements/ reclamations

Nordijski center

Geotehnološki načrt temeljenja stebrov za izvedbo sistema razsvetljave Bloudkove velikanke; Investitor: Ministrstvo za šolstvo in šport

Muzej noveše vojaške zgodoviine v Pivki

Načrt izkopa in varovanja brežine za objekt Muzej novejše vojaške zgodovine, Investitor: Občina Pivka

Zaščita brežine

Geotehnološki načrt zaščite brežine R-16, Investitor ZBRS; 2017,

Temelj in izboljšave zemljišča

Geotehnološki načrt temeljenja in izboljšave zemljišča Brezovec, statika: Gravitas d.o.o., arhitektura: Studio Ravnikar-Potokar d.o.o., 2014

Izboljšava tal in izvedba nasipa

Geotehnološki načrt izboljšave tal in izvedbe nasipa Kontejnerskega terminala Sermin; Investitor Dragon Maritime d.o.o., arhitektura: Arhitekti Mlinar d.o.o., 2017