• ZN nad Dolinsko cesto v Kopru – Načrt izkopa in osnovne podgradnje – PGD