• Večstanovanjski objekti s podzemno garažo – Stanovanjsko naselje Risnik v Divači – PGD