• PGD/PZI/PID geotehnični načrt globokega temeljenje objekta “Feniks”
  • Investitor – Reifeisen Lesing
  • izvajalec CGP – Novo Mesto, Geotehnična dela – Geoinvest d.o.o.