• Dom starejših občanov Lucija – Portorož. PZI, PID, nadzor
    investitor: Planinvset d.o.o. Portorož