Izvedba temeljenja Uprava za pomorstvo, Investitor Marina Koper, Marin d.o.o.