Načrt sanacije brežine R-16 – ZBRS, izvajalec specialnih del na višini »Bakti«,