• Več nivojsko parkirišče – Fornače (faze: PGD, PZI in PID) – investitor: občina Piran,
  • Stanovanjsko garažni objekt nad Dolinsko cesto v Kopru (faze: PGD, PZI in PID) – investitor: Javni stanovanjski sklad RS,
  • Poslovno garažni objekt – »Levji grad« (faze: PZI in PID) – investitor: IP – Obala d.o.o.