• Več nivojsko parkirišče – Fornače izvajalec Kraški zidar
  • (faze: PGD, PZI in PID) – investitor: občina Piran