• Sanacija plazu Smoleva – PGD, PZI + monitoring. Investitor: Občina Železniki in MOP