Projekti

Ribiško pristanišče Koper

faze projekta: PGD, PZI, PID, invsetitor: EU, MOK statika: Projektiva inženiring Piran d.o.o. Geotehnološki načrt ...

Podrobnosti >

Pavličevo sedlo

sanacija plazu Jezera I. – na cesti R2-428/1252 Solčava - Pavličevo sedlo, Investitor DRSI

Podrobnosti >

Reference

Na področju inženirske geologije, geomehanike,
raziskovanja, načrtovanja in svetovanja združujemo
dolgoletno pridobivanje zananja, izkušenj
in izvedenih del.

Dr. Dragotin Ocepek
Jasna Jerman

Programski paket Midas–GTS-NX uporabljamo za izdelavo geotehničnih analiz in analiz predorov po metodi končnih elementov. Združuje statične in dinamične analize napetostno deformacijskega stanja in stacionarne ter nestacionarne analize pretokov, kot tudi analize toplotne prevodnosti.

Soilworks je edinstveno orodje, ki združuje statične in dinamične analize temeljenja, tunelogradnje, z izračuni pretokov vode, konsolidacije tal in stabilnostne analize. Programski paket vsebuje napredne grafične vmesnike in je povezljiv s CAD programsko opremo.